Restrukturyzacja prawna jako sposób na rozwiązanie problemów z płynnością finansową

Udostępnij ten wpis:
Facebook
Twitter
LinkedIn
restrukturyzacja prawna

W obliczu dynamicznych zmian rynkowych wiele firm zmaga się z problemami związanymi z płynnością finansową. Zatory płatnicze, niewypłacalność kontrahentów oraz spadające przychody mogą prowadzić do poważnych trudności finansowych. Jednym ze skutecznych narzędzi, które mogą pomóc w zarządzaniu takimi sytuacjami, jest restrukturyzacja. Nie tylko pozwala ona na przywrócenie stabilności finansowej, ale również umożliwia przedsiębiorstwu dalsze funkcjonowanie i rozwój. Dowiedz się więcej na temat restrukturyzacji prawnej i poznaj jej najważniejsze zalety.

Czym jest restrukturyzacja prawna?

Restrukturyzacja prawna to proces, który ma na celu przywrócenie zdolności płatniczej firmy poprzez restrukturyzację jej zobowiązań oraz majątku. W Polsce podstawą prawną do jej przeprowadzenia jest Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne. Dokument ten wprowadza cztery główne procedury restrukturyzacyjne:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu – umożliwia zawarcie układu z wierzycielami bez konieczności ogłaszania upadłości. Jest przeznaczone zwłaszcza dla firm, które posiadają nie więcej niż 15% wierzytelności spornych;
  • przyspieszone postępowanie układowe – najprostsze i zarazem najszybsze postępowanie z udziałem sądu;
  • postępowanie układowe – rekomendowane firmom, które chcą przeprowadzić restrukturyzację w pełnym wymiarze;
  • postępowanie sanacyjne – najbardziej kompleksowa procedura obejmująca m.in. możliwość zawieszenia spłaty zobowiązań oraz przeprowadzenia działań naprawczych.

Dlaczego warto skorzystać z restrukturyzacji?

Restrukturyzacja to długa lista korzyści dla przedsiębiorstwa zmagającego się z problemami z wypłacalnością. Jakie są jej zalety?

Poprawa płynności finansowej

Według raportu Polskiego Związku Faktorów z 2023 roku aż 47% przedsiębiorstw w Polsce doświadcza problemów z płynnością finansową. Wprowadzenie restrukturyzacji pozwala na zawarcie układu z wierzycielami, który często obejmuje odroczenie terminów płatności, redukcję zadłużenia czy rozłożenie spłat na dogodne raty. Dzięki temu firmy zyskują czas na poprawę sytuacji finansowej i mogą zapobiec upadłości.

Ochrona przed upadłością

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2022 roku w Polsce ogłoszono ponad 750 postępowań upadłościowych. Restrukturyzacja stanowi alternatywę dla upadłości, umożliwiając firmie dalsze funkcjonowanie i ochronę miejsc pracy. Postępowanie sanacyjne, będące jednym z rodzajów restrukturyzacji, zwiększa szanse na jej uratowanie i pozwala kontynuować działalność pod nadzorem sądu.

Wzrost zaufania inwestorów i partnerów biznesowych

Przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji może znacząco wpłynąć na poprawę wizerunku firmy. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zrestrukturyzowane firmy odbudowują zaufanie inwestorów i partnerów biznesowych szybciej niż te, które ogłosiły upadłość. Stabilność finansowa i przejrzystość działań restrukturyzacyjnych przyczyniają się do poprawy relacji biznesowych i pozyskania nowych kontraktów.

Przykład udanej restrukturyzacji

Jednym z przykładów udanej restrukturyzacji jest przypadek polskiego przedsiębiorstwa budowlanego Polimex-Mostostal. W 2012 roku firma stanęła na skraju bankructwa z powodu ogromnych długów. Dzięki przeprowadzeniu kompleksowej restrukturyzacji prawnej, która obejmowała m.in. renegocjację warunków spłat z wierzycielami oraz wprowadzenie nowych inwestorów, Polimex-Mostostal udało się nie tylko uniknąć upadłości, ale również wrócić na ścieżkę wzrostu.

Podsumowanie

Restrukturyzacja to skuteczne narzędzie w zarządzaniu problemami z płynnością finansową w firmach. Umożliwia zawarcie układu z wierzycielami, ochronę przed upadłością oraz poprawę wizerunku przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie restrukturyzacji wymaga jednak odpowiedniego przygotowania i wsparcia ze strony ekspertów. Warto więc skorzystać z usług profesjonalnych doradców restrukturyzacyjnych, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin, takich jak finanse czy rachunkowość. W obliczu narastających wyzwań gospodarczych restrukturyzacja prawna może okazać się kluczowym elementem w strategii przetrwania i rozwoju firmy.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne.
2. Raport Polskiego Związku Faktorów, 2023.
3. Dane Głównego Urzędu Statystycznego, 2022.
4. Badania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Zadzwoń
+48 575 984 088
Zadzwoń