Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Kancelaria prawna Pro Foro Dominik Gagacki z siedzibą na ul. Szyperska 23/22a, 61-754 Poznań, NIP 9482586060. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria prawna Pro Foro Dominik Gagacki z siedzibą na ul. Szyperska 23/22a, 61-754 Poznań, NIP 9482586060 (zwana dalej „Administratorem” lub „Kancelarią”). Z Administratorem można kontaktować się pisemne na wskazany w zdaniu poprzedzającym adres siedziby, przy użyciu poczty elektronicznej na adres kancelaria@proforo.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Kancelarii.

Cel i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”). Przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na innej podstawie niż stosunek pracy. Dane kontaktowe pozyskiwane od kontrahentów (np. ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Dane naszych klientów wykorzystujemy w celu realizacji umowy oraz świadczenia naszych usług. Prowadzimy także działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje o naszych produktach i usługach. Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzamy dane w następujących celach:

 • wykonania usługi prawnej,
 • informowania o wydarzeniach, które organizujemy lub w których uczestniczymy, a także w celu wysyłania alertów prawnych,
 • marketingu,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zakres przetwarzanych danych to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

 Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza polityka prywatności i klauzula informacyjna,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu, które można realizować między innymi w sytuacjach, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywać od kancelarii informacji o charakterze marketingowym.

Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

Kontakt możliwy jest poprzez:

Adres email: kancelaria@proforo.pl

Adres do korespondencji: ul. Szyperska 23/22a, 61-754 Poznań

Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Termin spełnienia żądania i forma kontaktu

 Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji. Kontakt telefoniczny wymaga potwierdzenia Twojej tożsamości. Informację co do złożonego żądania udzielimy co do zasady w terminie miesiąca od dnia otrzymania. W przypadku żądania o skomplikowanym charakterze termin może zostać przedłużony o kolejne 3 miesiące. O powyższym poinformujemy Cię niezwłocznie.

Okresy przechowywania danych

Kancelaria przechowuje dane przez czas uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

Korzystanie ze strony internetowej www.proforo.pl nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych. Dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.  Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”:

 • cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • cookies stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych proforo.pl

Zadzwoń
+48 575 984 088
Zadzwoń