Usługi

Nasze usługi

Prawo restrukturyzacyjne

Doradzamy w wyborze właściwego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, którego głównym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości poprzez zastosowanie odpowiednich procedur naprawczych. Oferujemy kompleksowe wsparcie w przebiegu restrukturyzacji, reprezentując klienta w negocjacjach z wierzycielami.

Doradztwo prawne

Zapewniamy profesjonalne doradztwo z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego i gospodarczego. Ze wsparcia naszych specjalistów mogą skorzystać zarówno strony sporów sądowych, jak i klienci poszukujący porady dotyczącej fuzji i przejęć czy windykacji należności. Zajmujemy się również sporządzaniem umów oraz ich opiniowaniem pod względem zgodności z literą prawa.

Prawo upadłościowe

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie upadłości konsumenckiej oraz upadłości przedsiębiorstw (spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych). W prowadzonych postępowaniach upadłościowych reprezentujemy interesy naszych klientów.

Działania antywindykacyjne

Wstrzymujemy działania organów egzekucyjnych. Reprezentujemy interesy dłużników w kontaktach z komornikiem, ZUS, US. Zapobiegamy szkodliwym praktykom firm windykacyjnych działających na pograniczu prawa. Stawiamy sobie za cel ochronę majątku dłużnika z poszanowaniem praw przysługujących wierzycielom.

Wsparcie finansowe

Zapewniamy zadłużonym przedsiębiorcom wsparcie przy wykorzystaniu różnych instrumentów finansowych. Pomagamy klientom w pozyskiwaniu środków z kapitału bankowego lub instytucji finansowych. Nasz program ukierunkowany jest na ratowanie lub restrukturyzację przedsiębiorstw.

Doradztwo podatkowe

Świadczymy usługi doradcze z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadzamy konsultację podatkową, sporządzamy stosowne pisma i wnioski do urzędu skarbowego. Wykonujemy audyty rozliczeń w celu identyfikacji zaległości lub oceny możliwości obniżenia podatków i składek ZUS. Występujemy z ramienia przedsiębiorców o przyznanie ulg w regulacji zobowiązań podatkowych i reprezentujemy interesy klientów w przebiegu kontroli podatkowej.

Kadry i płace

Oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Zajmujemy się naliczaniem wynagrodzeń i administracją teczek osobowych pracowników, zapewniając zgodność dokumentacji z aktualnymi regulacjami prawnymi. Odpowiadamy za zgłaszanie pracowników do ZUS, ewidencjonowanie absencji pracowniczych (urlopów, zwolnień), monitoring terminów szkoleń BHP czy okresów ważności badań lekarskich. Sporządzamy deklaracje do PFRON i GUS oraz przygotowujemy dokumentację do kontroli instytucji zewnętrznych.

Księgowość

Prowadzimy księgowość klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Specjalizujemy się zarówno w księgowości pełnej, jak i uproszczonej. Z naszej pomocy mogą skorzystać osoby potrzebujące deklaracji podatkowej (VAT, PIT, PIT-11) oraz podmioty wymagające sprawozdawczości finansowej. Zapewniamy rzetelne i aktualne informacje z zakresu prawa, które pozwalają w sposób efektywny zarządzać majątkiem firmy i podejmować trafne decyzje finansowe.

Mediacje

Mamy stosowne uprawnienia do prowadzenia postępowań mediacyjnych. Pomagamy w rozwiązywaniu sporów w sprawach o charakterze cywilnym, pracowniczym, gospodarczym oraz medycznym. W każdym przypadku naszym priorytetem jest wypracowanie konsensusu satysfakcjonującego obie strony konfliktu oraz odpowiednie zabezpieczenie ich interesów. Bezstronna mediacja pozwala rozwiązać spór w trybie pozasądowym, minimalizując związane z tym koszty finansowe i emocjonalne.

Zadzwoń
+48 575 984 088
Zadzwoń