Upadłość Getin Noble Bank
Opublikowano: 24 lipca, 2023

Getin Noble Bank ogłosił upadłość. Jak zmienia się sytuacja frankowiczów?

Getin Noble Bank był jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku. Jak wynika ze statystyki, kredytobiorcy wytoczyli bankowi ponad 10 tys. spraw. Ogłoszenie upadłości w dniu 20 lipca stwarza dla konsumentów kolejne komplikacje.

Obecnie nie można już wytoczyć sprawy bankowi, lecz zgłosić wierzytelność syndykowi banku, w ramach postępowania upadłościowego. Toczące się natomiast przed sądami postępowania cywilne o unieważnienie umów kredytowych i zwrot rat kredytowych z mocy prawa zostaną wstrzymane. To samo powinny uczynić osoby, dysponujące wyrokiem unieważniającym kredyt we frankach, udzielony przez Getin Noble Bank S.A. albowiem posiadanie wyroku nie powoduje, iż doszło do skutecznego potrącenia wzajemnych roszczeń. Termin na zgłoszenie takiego żądania wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych (Portal publiczny KRZ – Strona główna (ms.gov.pl)) o ogłoszeniu upadłości banku. Ponieważ upadłość ogłoszono 20 lipca, to ostatni dzień na zgłoszenie wierzytelności przypada 21 sierpnia (19 sierpnia to sobota, w związku z czym termin ten ulega wydłużeniu, do pierwszego dnia roboczego).

Zgłoszenie powinno także zawierać oświadczenie o potrąceniu, na podstawie którego zostanie dokonane rozliczenie wzajemnych roszczeń.

Prawidłowo zgłoszone żądanie, które zostanie dokonane w terminie, zostanie umieszczone na liście wierzytelności. Nie można oczywiście wykluczyć zanegowania przez syndyka zgłoszenia kredytobiorcy, jednakże wówczas, można odwołać się od takiego rozstrzygnięcia składając sprzeciw, a następnie zażalenie.
W braku zgłoszenia ze strony kredytobiorcy, umowa o kredyt frankowy powinna być przez niego wykonywana na dotychczasowych warunkach.

Należy podkreślić, iż umieszczanie wierzytelności na liście wierzytelności, nie będzie automatycznie skutkowało zaspokojeniem całości roszczeń, bowiem w pierwszej kolejności będą zaspokajane należności wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Dopiero w dalszej kolejności będą zaspokajane roszczenia pozostałych osób. Wskazać jednak należy, iż zgłoszenie wierzytelności przez kredytobiorców, będzie miało przede wszystkim na celu uniknięcie konieczności dokonywania dalszych nadpłat oraz umożliwienie potrącenia wzajemnych roszczeń.

Zadzwoń
+48 575 984 088
Zadzwoń