Zgłoszenie wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego Getin Noble Bank S.A.

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 lipca 2023 roku upadłości Getin Noble Bank S.A., zachodzi konieczność w wyznaczonym terminie zgłoszenia wierzytelności w stosunku do banku, przez wszystkie osoby, które m.in. wygrały z Getin Noble Bankiem lub uzyskały zabezpieczenie, w tzw. sprawach „frankowych”. Koniecznym również będzie na dalszym etapie występowanie przed syndykiem, celem ochrony praw kredytobiorców. Brak zgłoszenia wierzytelności w terminie lub zrobienie tego w sposób nieprawidłowy, może spowodować negatywne konsekwencje dla kredytobiorców, między innymi poprzez zniweczenie sukcesu, jakim było wygranie sprawy z bankiem lub uzyskanie zabezpieczenia oraz ponoszenie przez kredytobiorców dodatkowych kosztów związanych ze spóźnionym zgłoszeniem wierzytelności do syndyka.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, kancelaria PROFORO®, specjalizująca się w sprawach upadłościowych, oferuje usługę profesjonalnej reprezentacji w w/w postępowaniu, składającą się m.in. w zgłoszeniu wierzytelności, zgodnie z wymaganiami prawa upadłościowego oraz reprezentację na dalszych etapach postępowania, w tym m.in. zgłaszanie sprzeciwu w przypadku nieuwzględnienia wierzytelności na liście.

Do Państwa dyspozycji pozostaje zespół specjalistów, prowadzony przez doradcę restrukturyzacyjnego i syndyka – Dominika Gagackiego oraz adwokata – Jakuba Ziółkowskiego.

W przypadku pytań lub chęci zlecenia kancelarii sprawy, zachęcamy do kontaktu:

Potrzebujesz wsparcia? Zostaw swoje dane kontaktowe, nasz specjalista skontaktuje się z Tobą

Zadzwoń
+48 575 984 088
Zadzwoń