Mediacje

Mediacje - zakres usług

Mediacja – jest poza sądową metodą rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji oraz w wypracowaniu wspólnie akceptowalnego porozumienia (konsensu). Postępowanie mediacyjne jest dobrowolne, strony bez żadnego przymusu wyrażają zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym.

Zalety mediacji:
– trwa krócej od postępowania sądowego
– spór może zostać rozstrzygnięty już na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym
– strony nie narażają się na niepotrzebny stres, który mógłby być związany z wielokrotnym stawiennictwem przed sądem i wieloletnim procesem.

Rodzaje mediacji:
W mediacji sądowej sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych. Mediator sam kontaktuje się ze stronami, zapraszając je na spotkanie. Mediacja sądowa charakteryzuje się tym, że ma ustawowo ustalony termin realizacji oraz określone koszty postępowania mediacyjnego. Koszty mediacji sądowej określają odpowiednie przepisy.

W przypadku mediacji pozasądowej mediatora wybierają strony, zgłaszając się do niego razem lub jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Mediator kontaktuje się z drugą stroną konfliktu i przekazuje propozycję rozpoczęcia mediacji. Strony ustalają termin spotkania, a mediator proponuje neutralne dla wszystkich miejsce przeprowadzenia mediacji. Koszty mediacji pozasądowej określa umowa mediatora ze stronami.

Zasady mediacji:
Dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Mediator nie może przymusić żadnej ze stron do udziału w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda może zostać cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron. Strony konfliktu nie są zobowiązane do osiągnięcia porozumienia;

Bezstronność – strony w mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo. Nie faworyzujemy któregokolwiek z uczestników sporu.Jesteśmy wolni są od przesądów i uprzedzeń, a przede wszystkim traktujemy strony z szacunkiem;
Poufność – mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Mediator nie może zostać przesłuchany w charakterze świadka co do faktów o których dowiedział się podczas mediacji;
Neutralność – nie narzucamy stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony, mediator pomaga tylko w samodzielnym podjęciu decyzji przez strony konfliktu. Na zgodny wniosek stron mediator może wskazać sposoby rozwiązania sporu.

Współpraca Biznesowa

Umów się na konsultację

Wspólnie poszukajmy rozwiązania Twojej sytuacji prawno-finansowej!

Opinie naszych klientów

Witold Korczak
Witold Korczak
18/07/2023
Bardzo polecam współpracę z mec. Ziółkowskim i Gagackim, dobre i rzetelne prowadzenie sprawy. Polecam!
Emilia
Emilia
07/07/2023
Polecam. Ludzkie podejście do klienta, fachowa pomoc.
Marek Sałacki
Marek Sałacki
07/07/2023
Pełen profesjonalizm. Współpraca z tak wykwalifikowaną kadrą pracowniczą to czysta przyjemność ! Polecam jako adwokat.
Kinga Piątkowska
Kinga Piątkowska
07/07/2023
Pełen profesjonalizm świadczonych usług. Wykwalifikowana kadra pracownicza . Polecam !
Piotr Lewandowski
Piotr Lewandowski
06/07/2023
Polecam. Usługa świadczona profesjonalnie od początku do końca. Kompetencja i fachowość to mocne strony.
Akademia RAAF
Akademia RAAF
05/07/2023
Profesjonalne podejście, cierpliwość i zaangażowanie ! Bardzo polecamy mecenasa Ziółkowskiego.
Magdalena Krystyniak
Magdalena Krystyniak
04/07/2023
Polecam Kancelarię Prawną "Pro Foro" - doradcę restrukturyzacyjnego Dominika Gagackiego. Współpraca przebiegła profesjonalnie, sprawnie, rzetelnie i z dużym zaangażowaniem.
Monika Papuga
Monika Papuga
03/07/2023
Bardzo dobra współpraca, rzetelnie przygotowywane dokumenty, poświęcenie dla sprawy. Polecam.
Zadzwoń
+48 575 984 088
Zadzwoń
Scroll to Top