Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe

Oferujemy kompleksowy program wsparcia finansowego skierowany do przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Wsparcie finansowe skierowane jest do przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości i jest udzielane w ramach instrumentów pomocowych, które obejmują:

  • pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa,
  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne,
  • pomoc na restrukturyzację.

Powyższe instrumenty dedykowane są wszystkim przedsiębiorcom. Beneficjent może skorzystać z powyższych instrumentów pomocowych niezależnie od pomocy udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy finansowej PFR.