Prawo upadłościowe

Upadłość konsumencka

Pozycja dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym nie jest z góry skazana na porażkę. Reprezentujemy dłużników w postępowaniach i weryfikujemy działania organów egzekucyjnych. Chronimy Twój majątek i Twoje prawa.

Nowe przepisy zawarte w ustawie – Prawo upadłościowe, weszły w życie 24 marca 2020 roku. Są one z korzyścią dla zwykłego obywatela.

Upadłość konsumencka jest szybkim, nieskomplikowanym i przejrzystym postępowaniem prowadzącym do oddłużenia. Dlatego od 24 marca 2020 r. wprowadzone zostało tzw. konsumenckie uproszczone postępowanie upadłościowe.

W tej procedurze aktywność sądu ograniczona została do najważniejszych decyzji, takich jak ogłoszenie samej upadłości czy ustalenie planu spłaty wierzycieli.

Skontaktuj się z nami, gdy:

 • nie masz możliwości już dalej spłacać swoich długów,
 • dostajesz kolejne zawiadomienia o wszczęciu egzekucji od komornika,
 • wierzyciele nękają Cię wezwaniami do zapłaty,
 • komornik zajął twój majątek np. wynagrodzenie za pracę, nieruchomość itp.
 • ponosisz koszty kolejnych postępowań egzekucyjnych na rzecz różnych komorników.

Usługi świadczone przez Kancelarię koncentrują się m. in. na:

 • sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • ochronie majątku konsumenta,
 • weryfikacji poniesionych kosztów egzekucji komorniczych,
 • reprezentacji w toku prowadzonego postępowania,
 • sporządzeniu wniosku o umorzenie zobowiązań upadłego,
 • oddłużeniu.