Prawo restrukturyzacyjne

Postępowania restrukturyzacyjne

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia cztery rodzaje postępowań, tj. postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Celem każdego z nich jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i wyprowadzenie przedsiębiorstwa z kryzysu finansowego.

Zakres usług świadczonych przez naszą kancelarię:

  • pomoc w zakresie wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego,
  • wsparcie w sporządzeniu wniosku restrukturyzacyjnego,
  • reprezentacja w negocjacjach z wierzycielami w celu zapewnienia skutecznego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego,
  • kompleksowa obsługa procesowa w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, w tym przygotowanie niezbędnych pism procesowych i reprezentacja w relacjach z nadzorcą albo zarządcą sądowym.