Działania antywindykacyjne

Działania antywindykacyjne

W przypadku toczącej się egzekucji komorniczej utrata kontroli na ilością prowadzonych postępowań może doprowadzić do pogłębienia się stanu niewypłacalności, a nawet przesądzić o losie przedsiębiorstwa. W większości przypadków możliwe jest ograniczenie negatywnych skutków, jeśli w odpowiednim momencie podjęte zostaną odpowiednie kroki. Osoby zadłużone zazwyczaj nie posiadają wystarczającej wiedzy z zakresu prawa, tym samym podmioty prowadzące egzekucję podejmują szereg działań, często niezgodnych z prawem.

W takiej sytuacji możesz liczyć na pomoc naszej kancelarii, której działania mają na celu wstrzymanie czynności egzekucyjnych poprzez zawarcie doprowadzenie do zawieszenia toczącej się egzekucji lub jej umorzenia w efekcie porozumienia z wierzycielami. Zajmiemy się monitorowaniem pracy komorników, zapewniając zgodność podejmowanych czynności egzekucyjnych z prawem. Co więcej nasze usługi zapewnią Ci ochronę przed sprzedażą majątku za zaniżoną kwotę i zabezpieczą środki na życie poprzez kontrolę respektowania przez organ egzekucyjny kwoty wolnej od zajęcia.

Nieodzownym elementem każdego postępowania egzekucyjnego jest obowiązek uiszczenia jego kosztów. Naszym klientom zapewniamy weryfikację każdego otrzymanego postanowienia o kosztach komorniczych w zakresie jego zgodności z ustawą o kosztach komorniczych.

Wszystkie wyżej wymienione działania mają przyczynić się do polepszenia sytuacji, w której znalazł się nasz klient.

Skontaktuj się z nami, gdy:

  • masz zajęty rachunek bankowy lub inny składnik majątku np. umowę zlecenie,
  • wierzycielem jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny,
  • komornik przysyła kolejne zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub postanowienia o kosztach,
  • sąd przysłał pozew o zapłatę.

Pomoc dla zadłużonych obejmuje działania m.in.:

  • sporządzanie sprzeciwów od nakazów zapłaty,
  • prowadzenie negocjacji z komornikiem,
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami,
  • weryfikację kosztów postępowania egzekucyjnego,
  • weryfikację wysokości egzekwowanego długu,
  • zapewnienie zgodności podejmowanych czynności egzekucyjnych z prawem.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc – zapraszamy do kontaktu. Korzystając z odpowiedniego wsparcia można wyjść obronną ręką z każdej sytuacji.